Historiske aviser

Digitale aviser

Nasjonalbibliotekets avissamling er så godt som komplett fra 1763 og fram til i dag. Samlingen består av ca 50.000 bind. Den inneholder både riksaviser og lokalaviser.

Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele avissamlingen og du kan søke i det digitaliserte materialet her. Noen hull finnes fortsatt, men det digitaliseres fortløpende.

Mange aviser er tilgjengelig for alle norske IP-adresser. Noen ekstra er tilgjengelige fra publikumsmaskiner her på Flekkefjord bibliotek. Hele samlingen er tilgjengelig på lesesal i Nasjonalbiblioteket i Oslo.