Husets innhold

Flekkefjord Kultursenter SPIRA åpnet september 2016. Kultursenteret er tegnet av arkitektene Helen & Hard og eies og drives av Flekkefjord kommune.

Type: poster

Biblioteket

Storsal

Kino

Kulturskole

Spira fritidsklubb

Blackbox

Servering

Samarbeidspartnere

_
_
_