Kulturskole

Flekkefjord kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsested som holder til i Flekkefjord sentrum på kultursenter Spira. Kulturskolen ble opprettet 1979, og fikk status som kulturskole i 2003. I dag har vi nesten 300 elever og 6 lærere. Kulturskolens lærere dekker et stort og vidt kompetansefelt og elevene kan gjennom undervisningen få videreutvikle seg innen sitt interessefelt.

Ved kulturskole får elever anledning til å utvikle en basiskompetanse gjennom et bredt undervisningstilbud innenfor ulike kunst- og kulturformer. Samtidig vil opplæringen, etter hvert som elevene blir eldre, gi mulighet for fordypning og talentutvikling.

Vi vil gi elevene kunnskap til å utvikle seg maksimalt ut fra individuelle forutsetninger. Uavhengig av nivå skal kvalitet og pedagogisk helhet være i fokus. Vi etterstreber trivsel i vårt arbeid. Elevene skal oppleve det meningsfylt å uttrykke seg gjennom ulike kunstformer og skal oppleve mestring i det hva de gjør. 

Vi har enkelt- og gruppeundervisning og legger stor vekt på at elevene skal få delta i samspillaktiviteter og andre fellesaktiviteter. Kulturskolen vil legge til rette for at den enkelte skal føle tilhørighet med andre elever ved skolen. Dette gjøres gjennom gruppeundervisning der det er naturlig, og gjennom prosjekter, ulike teater- og danseforestillinger, utstillinger og konserter. 

Undervisning foregår for øyeblikket i Flekkefjord sentrum på Spira og på Sunde skole.

 

PÅMELDINGSKJEMA FINNER DU HER