Kulturskole

 Flekkefjord kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsested som holder til i Flekkefjord sentrum på kultursenter Spira. Kulturskolen ble opprettet 1979, og fikk status som kulturskole i 2003. I dag har vi nesten 300 elever og 6 lærere. Kulturskolens lærere dekker et stort og vidt kompetansefelt og elevene kan gjennom undervisningen få videreutvikle seg innen sitt interessefelt.

Ved kulturskole får elever anledning til å utvikle en basiskompetanse gjennom et bredt undervisningstilbud innenfor ulike kunst- og kulturformer. Samtidig vil opplæringen, etter hvert som elevene blir eldre, gi mulighet for fordypning og talentutvikling.

Vi vil gi elevene kunnskap til å utvikle seg maksimalt ut fra individuelle forutsetninger. Uavhengig av nivå skal kvalitet og pedagogisk helhet være i fokus. Vi etterstreber trivsel i vårt arbeid. Elevene skal oppleve det meningsfylt å uttrykke seg gjennom ulike kunstformer og skal oppleve mestring i det hva de gjør. 

Vi har enkelt- og gruppeundervisning og legger stor vekt på at elevene skal få delta i samspillaktiviteter og andre fellesaktiviteter. Kulturskolen vil legge til rette for at den enkelte skal føle tilhørighet med andre elever ved skolen. Dette gjøres gjennom gruppeundervisning der det er naturlig, og gjennom prosjekter, ulike teater- og danseforestillinger, utstillinger og konserter. 

Undervisning foregår for øyeblikket i Flekkefjord sentrum på Spira og på Sunde skole.

 

PÅMELDINGSKJEMA FINNER DU HER

 

Type: poster

Musikk

Teater

Dans

Visuell Kunst

Lærerlag

Vi i Flekkefjord kulturskole er opptatt av kvalitet og pedagogisk helhet. Alle medarbeiderne i kulturskolen jobber engasjert for å skape trygge rammer for utvikling, både av elevene og lærere gjennom (tverrfaglig) samarbeid i undervisning og med arrangementer. Vi lager fagplaner i tråd med norsk kulturskolerådet, lager arrangementer av ulike typer, tilrettelegger for tverrfaglig undervisning og undervisning hvor kollegaer har mulighet til å se på.

Info

Samarbeidspartnere

Kontakt Kulturskolen

Kulturskolen på facebook

Kulturskolens instagram

Som følge av de nye nasjonale retningslinjene for å hindre smitte av koronaviruset blir Flekkefjord kultursenter stengt inntil videre og ingen forestillinger blir gjennomført.
_
_
_