Samarbeidspartnere

Lag og foreninger, som for eksempel Klassisk Flekkefjord
SFO Sunde og Søyland skole
Voksenopplæring Flekkefjord
Stryk på Sørlandet
Lister Stryk o.a.
Norsk kulturskoleråd
Kulturskoler i Agder-regionen

Prosjekter i tillegg …

UKM (www.ukm.no)

Drømmestipendet (www.drommestipendet.no)