Lørdagsuniversitetet // "Samtalen ansikt til ansikt – og Jesus" Sylfest Lomheim

Om arrangementet

Program for Flekkefjord høsten 2023

Hva holder de på med på Universitetet? Forsker de på noe interessant og nyttig?

Lørdagsuniversitetet er et tilbud med populærvitenskapelige foredrag av forskere ved Universitetet i Agder. Her blir aktuelle tema presentert og diskutert i en uformell setting. Her risikerer vi alle å lære noe nytt.

Hver andre lørdag i måneden arrangeres Lørdagsuniversitetet i Flekkefjord. Dette er et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Flekkefjord kommune.

Tid: Kl. 13.00

Sted: Spira, biblioteket

Det er begrenset med antall plasser. 

 

 

- Lørdag 9. september 

Endring i organisasjoner 

Samfunnet og organisasjoner går gjennom store endringer, og endringstakten går fortere og fortere. Hva kan vi lære av organisasjoner som lykkes med endring og utvikling?

  • Endringers hvorfor, hvordan og hva
  • Ytre og indre faktorer i endring
  • Involverende endringsledelse
  • Atferd- og organisasjonspsykologi i endring
  • Samskapende utvikling og endring
  • Praktiske eksempler på lokale organisasjoner som lykkes

Om foredragsholderen:
Tor Geir Kvinen
er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og er assosiert partner/konsulent i Storform. Han har doktorgrad i HR og samskaping, og er studieprogramleder for Lederprogrammet ved Handelshøyskolen Executive – en modulbasert lederutdanning for ansatte i næringslivet. I tillegg er han fagansvarlig og foreleser for flere videreutdanningstilbud. 

 

 

- Lørdag 14. oktober

Fra arsenikk og stryknin til fosformos og sovemiddel
– giftbruk fra 1796–1972

Anne Mette Seines vil på Lørdagsuniversitetet fortelle historier om såkalte "kriger" mot rotter og kråker og om hvordan jakt på dyr i skogen foregikk – ikke bare med skudd og snarer, men med gift og sovemiddel.

Om foredragsholderen:
Anne Mette Seines
er historiker og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder. Hun er særlig interessert i sosialhistorie og har tidligere forsket på Agders psykiatrihistorie. Nå forsker hun på Skandinaviske privatpersoners historiske bruk av ulike typer gift. 

 

 

- Lørdag 11. november

Hvordan står det til nede på havbunnen? 

Ser det kanskje annerledes ut der du alltid har badet? Foredraget vil omhandle hvordan det står til med kysten vår, med hovedfokus på bunnen. Hvordan påvirker klimaet kystøkosystemene, og hva er de andre største truslene? Det er fortsatt aktuelt med deponering av gruveavfall i norske fjorder. Hvor skadelig er det egentlig for dyrene som lever på havbunnen? Er det noe man kan gjøre for å redusere miljøeffektene?

Trannum tar utgangspunkt i egen forskning og forteller blant annet om statusen langs kysten vår, hvilke endringer vi ser, samt hva vi vet om effekter av sjødeponi med eksempler fra Repparfjorden og Jøssingfjorden.

Om foredragsholderen:
Hilde C. Trannum
er seniorforsker og fagansvarlig på NIVA-sør, med bistilling som førsteamanuensis i marinbiologi ved Universitetet i Agder.

 

 

- Lørdag 9. desember

Samtalen ansikt til ansikt – og Jesus

Boka mi Tale er gull kom ut i 2011; ho handlar om at ingenting kan erstatta samtalen ansikt til ansikt. Slik har det vore for oss menneske i over hundre tusen år, og slik er det framleis. Snakkinga er vår biologi og natur, skriving er kultur og sivilisasjon, som må lærast i skulen. Samtalen har makt som tekst og skriving ikkje har. (Kan fredsforhandlingar gjennomførast via papir og e-post?)

Min roman om Jeshua (han heitte aldri Jesus), Menneskesonen, som kom i 2021, har òg dette som hovudtema; alt han gjorde for sine medmenneske, var knytt til tale og samtale
– han omtalte det som ‘det levande ordet’. All kommunikasjon som skal endra andre og ha mektig påverknad, skjer på same vis i dag, to tusen år seinare.

Om foredragshaldaren:
Sylfest Lomheim
er professor emeritus i norsk og oversetjing ved Universitetet i Agder.
Frå 1980 til 1994 var han språkkonsulent ved NRK. Han var statssekretær i Jagland-regjeringa (1997). Frå 2003 til 2011 var han språkdirektør (den første i Noreg). I tillegg har han vore nestleiar i Kringkastingsrådet (2011–2014). Sylfest Lomheim har også i mange år svart på lyttarspørsmål om språk i radioprogrammet «Språkteigen» på NRK. Han har frå 2014 hatt fast spalte om språk i Klassekampen kvar veke.

Han har skrive femten bøker, deriblant to romanar: Andre Samuelsbok og Menneskesonen