Lørdagsuniversitetet

Om arrangementet

Den 2. lørdagen i måneden kl. 13.00 i Spira, biblioteket

Dato

Tema

Foredragsholder

 

10.09.22

Sirkulær økonomi

Den globale byggebransjen står for mer enn 40 % av det globale CO2-utslippet og for mer enn 30 % av jobbene. Samtidig ligger denne bransjen bak når det gjelder det det grønne skiftet. For å innfri våre forpliktelser fra Paris-avtalen, må radikalt nye ideer for utvikling av bærekraftig infrastruktur bli tatt i bruk. Et av de mest transformative konsepter for bærekraftig infrastruktur er sirkulær økonomi. Dette innebærer en ambisiøs omstrukturering av vårt økonomiske system for å redusere våre material- og miljøfotavtrykk.

I dette foredraget vil temaet bærekraftig infrastruktur diskuteres i forhold til sirkulær økonomi, prinsipper for bærekraftig design og sirkulære forretningsmodeller.

v/ Reyn O'Born, universitetslektor ved Institutt for ingeniørvitenskap

 

 

08.10.22

Trolldomsprosessene på Agder

Trolldomsprosessene var rettslige undersøkelser av beskyldninger om trolldom. Dette var en alvorlig forbrytelse i Europa fra 1400-tallet og fram til slutten av 1700-tallet. De anklagede ble beskyldt for å bruke magi og overnaturlige krefter for å ødelegge avlinger og påføre sykdom og død, og ble de funnet skyldige så ventet dødsstraff, som oftest ved brenning på bål. Terje Sødal kommer til Flekkefjord for å fortelle mer om hvordan trolldomsprosessene utspilte seg på Agder.

Terje Sødal
er førstelektor i eldre historie ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder.

 

 

12.11.22

Én svale gjør ingen sommer

«Én svale gjør ingen sommer», skrev Aristoteles for 2400 år siden. Slik er det også med lykken, mente han: Én dag eller en kort tid er ikke nok til å gjøre noen lykkelig.

I foredraget tar Vinje opp Aristoteles’ betraktninger rundt lykke og tid, og stiller spørsmålet: «Hvis én dag ikke er nok for å bli lykkelig, hvor mange dager trenger vi da?»

Hilde Vinje

Om foredragsholderen: Hilde Vinje er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Agder. Hun har sin doktorgrad fra Universitetet i Oslo, hvor hun forsket på tid og lykke hos Aristoteles, og har studiebakgrunn fra filosofi og klassiske språk. Hun er også aktuell med boken Én svale gjør ingen sommer. Filosofi om lykke (2022).

 

 

 

 

 

  • Flekkefjord kommune er vertskap og tar seg av det praktiske og kostnader ved lokaler o.l.
  • UiA ordner med foredragsholderne.

www.uia.no/lordagsuniversitetet/flekkefjord