Lørdagsuniversitetet

Lørdagsuniversitetet våren 2020

8.februar 2020

Utfordringer i barnevernet

Barnevernet er for tiden under sterkt press fra mange hold, nå senest ved to dommer i Menneskerettsdomstolen. 

Foredraget skal gi et oversiktsbilde over barnevernets oppgaver og tiltak for deretter å ta for seg noen av de utfordringene som det kommunale barnevernet står overfor.

Sigrid Nordstoga

emerita ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid

14.mars 2020

Det norske bibelbeltet: geografiske og kulturhistoriske perspektiver

De store folkebevegelsene som vokste fram på 18- og 1900-tallet, kom hver på sitt vis til å prege tenkesett og samfunnsliv i Norge. Men de fikk skiftende gjennomslag utover i landet, noe som i sin tur skulle gi grunnlag for kulturelle motsetninger og nedfelle seg i valgsosiologiske mønstre. Den kristelige lekmannsrørsla fikk sterkest oppslutning i de sør- og vestlige kystområdene. Hvorfor ble det slik? Hva var det med sør- og vestlendingene som gjorde dem til så ivrige pietister? 

Bjørg Seland

Bjørg Seland er professor emeritus i historie ved Universitetet i Agder. Emnet folkebevegelser og motkulturer står sentralt i hennes forskning, med særlig vekt på lekmannsrørsle og bedehuskultur.

9.mai 2020

Skutt blir den…..

Den sivile motstandskampen i Flekkefjord under krigen

Det kunne medføre dødsstraff å drive motstandsarbeid mot den tyske okkupasjonen og mot nazifiseringen av det norske samfunnet. Dette gjaldt ikke bare den militære motstanden, men også den sivile. Ikke minst var dette tilfelle for dem som skrev, trykket og distribuerte såkalte «illegale» aviser. Mer enn hundre avismedarbeidere ble drept av tyskerne. I denne forelesningen vil vi presentere den avisen som ble utgitt i Flekkefjord høsten 1941. Navnet var «Kongsposten». Den kom ut med 8 nummer, og hadde et opplag på 400.

Først vil vi imidlertid gi et bilde av den sivile motstanden i Flekkefjord. Sentrale tema vil være lærernes kamp mot nazifiseringen av det norske samfunnet, idrettsboikotten mot nazistene forsøk på å underlegge seg idrettens organisasjoner og kirkefronten i distriktet. Her spilte prost Ebbemoe en avgjørende rolle. Vi vil også berøre kinostreiken i Flekkefjord og motsetningene inne speiderbevegelsen.

Dan Dyrli Daatland, hovedfag i historie fra Universitetet i Bergen. Født og oppvokst i Flekkefjord. Førsteamanuensis i historie/samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger 1976 - 2014. Pensjonist

Haakon Smedsvig Hanssen, magister i idehistorie fra Universitetet i Oslo/Stuttgart. Bosatt i Flekkefjord. Erfaring fra internasjonalt arbeid/FN. Pensjonert førsteamanuensis fra Universitetet i Agder.

Eivind Stø, magister i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Født og oppvokst i Flekkefjord. Valgforsker og pensjonert forskningssjef, Statens institutt for forbruksforskning, SIFO


Billetter til Lørdagsuniversitetet

  1. Lør 14. mar kl 13:00 Biblioteket Gratis
  2. Lør 9. mai kl 13:00 Biblioteket Gratis
Vis hele programmet
_
_
_