Lørdagsuniversitetet

9. febr.   

De
falske fragmentene og forskerne som gjorde dem til Dødehavsruller
 

Siden 2002 har
fragmenter fra Dødehavsrullene blitt solgt for hundretusener av dollar – noen
for millioner – på antikvitetsmarkedet. I de senere årene har stadig nye
fragmenter dukket opp, og flere av dem er blitt publisert av verdens fremste
forskere. Et UiA-ledet forskerteam klarte i 2016 å påvise at en del av disse
fragmentene er forfalskninger.
 

I dette foredraget vil Årstein Justnes fortelle
historien om forfalskningene som førte til at både samlere, forskere og
institusjoner, ble lurt.
   

Årstein Justnes 

er professor
i bibelvitenskap ved Universitetet i Agder.
 

  

Han er leder av forskningsprosjektet «The Lying Pen of Scribes:
Manuscript Forgeries and Counterfeiting Scripture in the Twenty-First
Century».
     

9.
mars
   

De nye bistandsaktørene:
Global solidaritet eller selvrealisering? 

  

    

Hanne Haaland 

er sosialantropolog, førsteamanuensis og instituttleder ved
Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitetet
i Agder.
     

11. mai    

Fra Longyearbyen til Lister: Marint
plankton i fjordsystemene i nord og sør 

  

Marint plankton representerer de lavere delene av
den marine næringskjeden, og er essensielle for at vi skal ha et bærekraftig
marint økosystem. Planktonalger representerer havets planter og spises av
dyreplankton som igjen er viktig føde for blant annet fisk. Blant
planktonalgene finner vi også giftalger som kan føre til fiskedød eller gjøre
skjell uspiselige.


  

I foredraget vil Gabrielsen gi smakebiter fra sin
forskning på marint plankton fra fjordene på Svalbard med fokus på variasjon
i marint plankton gjennom året og mellom år. Hvilken funksjon har planktonet
i det marine systemet og hvordan påvirkes det av endringer i miljøet.I sin nye stilling ved Universitetet i Agder har hun etablert en stasjon for
jevnlig prøvetaking av marint plankton og målinger av havmiljøet i Listerregionen. Feltarbeid og bruk av
data fra denne stasjonen vil brukes i undervisnings- og forskningsprosjekter
i årene fremover, og vil kunne gi et nyttig bidrag til en økt forståelsen av
fjordsystemene i regionen.
   

Tove
Gabrielsen
 

er professor
i marinbiologi ved Universitetet i Agder.


  

Hun har sin
utdannelse i marin botanikk fra Universitetet i Oslo, og har de siste 10
årene arbeidet ved Universitetssenteret på Svalbard. Hun kommer opprinnelig
fra Farsund, og er nå igjen etablert i regionen gjennom sin stilling som
professor ved UiA.
 

     

Billetter til Lørdagsuniversitetet

  1. Lør 11. mai kl 13:00 Biblioteket Bibliotekarr Gratis
Vis hele programmet
_
_
_