Visuell Kunst

Visuelle kunstfag er et tilbud til elever fra 3. klasse og foregår i grupper. Elevene har minimum 90 minutter undervisning pr. uke som omfatter billedkunst, kunsthåndverk, digitale bilder, trykk, foto og andre aktuelle uttrykksformer som f. eksempel animasjonsfilm.

I undervisningen legges det vekt på å utvikle kreativitet og selvstendige uttrykk, og det gis en bred innføring i ulike teknikker. Basis er tegning, maling og skulptur/installasjon. Gleden og energien som ligger i å skape noe er vel så viktig som å oppnå målbare resultater og produkter.  Elevene blander farger, utforsker materialer og eksperimenterer innenfor mange ulike uttrykksformer og teknikker. Litt teori og kunsthistorie flettes inn underveis. I perioder undervises mer innen foto og animasjon. Utstillinger og presentasjoner av eget arbeid er også en viktig del i opplegget.

Lærer:
Joel Toledo

 
   
   


Kombitime for 3. Klasse
Kombitime er ment som en grunnleggende innføring i teater og visuell kunst. Kulturskolen ønsker at elevene får kjennskap til begge kunstuttrykkene. Dette for å oppleve bredden og felles trekk i all kunstnerisk uttrykk. Elever får et halvt år med visuell kunst og et halvt år med teater ved våre faglærere. „Kombitime“ er et gruppetilbud for alle elever i kommunen på Sunde skole i SFO tiden, dvs. etter skolens kjernetid.

Lærere:
Julie Ibsgaard Munksgaard,
Joel Toledo